Ge mig ett S!

jag är tom, jag är inget, jag är allt, det är kaos jag känner ingen början, jag saknar slut – skjut! skjut mig, skjut upp mig, gör slut på mig, slut mig skjut ut dina armar och slut dig – om mig rör mig, stör mig, berör mig, förgör mig …

Läs mer